Živočišná výroba

Stavy hospodářských zvířat:

  • skot celkem: 1509
  • z toho: 580 dojnic
  • z toho: 217 výkrm
  • z toho: 712 mladý skot

Obrázek5

Obrázek4

Obrázek3