Rostlinná výroba

Výměra obhospodařované půdy:

  • zemědělská půda celkem: 2 889, 06 ha

z toho

  • orná půda: 2 067, 36 ha
  • trvalý travní porost: 821, 70 ha

94

Obrázek1

Obrázek2

96

20130925_083223